Pris 

8.550,-kr. pr. måned i 12 måneder. Indbetales sidste hverdag i måneden. Pladsen er forudbetalt.

Tilskud

Odense Kommunes tilskud i 2024 er 6.039,-kr

Egenbetaling

2.511,- kr. (priserne reguleres hvert år d. 1. januar)

Søskendetilskud

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepassning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske fra d. 15. eller ved udgangen af måneden. Der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (Fastsat af Odense Kommune)

Kan kun ske den 1. juli hvis barnet skal videre i børnehave.

Sådan gør du

For at I kan få plads i privat dagpleje, skal I når I bliver tilbudt kommunal plads sige nej tak og sige I vil have barnet passet hos privat dagplejer efter fritvalgsordningen.

Hvis I allerede har en kommunal dagpleje plads, skal I opsige pladsen og sige, at I ønsker plads hos mig til pladsanvisningen.

Del siden